FÖRELÄSNING | UTBILDNING | ÖPPEN KURS

VILLKOR FÖR BOKNING & PRAKTISK INFORMATION

Här hittar du samlad information avseende bokning av föreläsning, utbildning, workshops och plats på öppen kurs. Observera att anmälan till online-kurser och utbildningar online har andra villkor, dessa kommuniceras i anslutning till respektive online-kurs.

Föreläsning, utbildning och ev. tillhörande workshop bokas av en uppdragsgivare och det är beställaren som ansvarar för allt runtikring föreläsningen/utbildningen och är fakturamottagare. Öppen kurs är ett helhetsarrangemang av Project WHY AB / Hildur Blad och faktureras respektive kursdeltagare.

Bokningsbekräftelse

Bekräftelse av bokad föreläsning, utbildning och ev. tillhörande workshop och öppen kurs skickas via mail. Så snart anmälan accepterats av Project WHY / Hildur Blad och bokningsbekräftelse skickats är anmälan bindande och faktureras enligt nedan om inget annat avtalats innan bokning.

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligt till info@hildurblad.se för att vara gällande.

Avbokning föreläsning eller utbildning

Avbokning av en föreläsning eller utbildning kan göras utan kostnad senast kl 12.00 21 dagar innan genomförande-tillfället. Avbokningar senast kl 12.00 14-20 dagar innan genomförande-tillfället debiteras med 50% av avgiften. Vid senare avbokningar debiteras hela avgiften. 

Ombokning föreläsning eller utbildning

Ombokning av föreläsning eller utbildning sker kostnadsfritt senast 14 dagar innan tillfället. Vid senare ombokning faktureras en administrationsavgift på 10%.

Avbokning öppen kurs

Avbokning av anmälan till öppen kurs kan göras utan kostnad senast kl. 12.00 14 dagar innan kurstillfället. Vid avbokning senare debiteras hela avgiften.

Utebliven närvaro öppen kurs

Vid utebliven närvaro kommer du att debiteras för din plats på kursen.

Överlåtelse av plats vid öppen kurs

Du kan överlåta din plats till någon annan. Detta görs skriftligt mellan Project WHY AB / Hildur Blad, dig och den nya deltagaren senast 7 dagar innan kurstillfället.

Vid sjukdom öppen kurs

Du kan överlåta din plats till någon annan. Detta görs skriftligt mellan Project WHY AB / Hildur Blad, dig och den nya deltagaren. Har du ej någon att överlåta platsen till kommer du att erbjudas plats på något av kommande kurstillfällen om detta finns inplanerat.

Faktura

Faktura avseende föreläsning och utbildning skickas via mail som PDF eller som E-faktura efter genomförande om inget annat avtalats. Betalningsvillkor 30 dagar. Faktura avseende öppen kurs skickas via mail som PDF eller som E-faktura efter genomförd kurs med betalningsvillkor 20 dagar.

Inställd föreläsning, utbildning eller öppen kurs

Project WHY AB / Hildur Blad förbehåller sig rätten att ställa in en föreläsning, utbildning eller öppen kurs vid sjukdom eller annan skada. Ev. inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar utöver detta utbetalas ej.

Frågor

Maila info@hildurblad.se

Tibro 2022-10-10